Publicaties, Podcasts en meer

Benieuwd naar de achtergrond verhalen? Lees de publicaties of luister naar een van de podcasts! 

De krachtige vrouw de podcast

Een gesprek over onderhandelen en vrouwen.

#042 Onderhandelen

Onderhandelen kun je leren, toch?!

Sanderse & Van Vught

In gesprek met de dames Sanderse & Van Vught over onderhandelen, de loonkloof, de verschillen tussen mannen en vrouwen en meer. 

Why should I
A podcast for women

An English podcast about why women should always negotiate about their worth 

By JANN
Podcast & Meditations

Onderhandelen. What else?!

By JANN
Podcast & Meditations

Onderhandelen. What else?!

Publications

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

De krachtige vrouw de podcast

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. 

#042 Onderhandelen

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. 

Sanderse & Van Vught

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. 

De krachtige vrouw de podcast

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. 

#042 Onderhandelen

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. 

Sanderse & Van Vught

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed.